Photographer | Nikos Papaopoulos

Styling | Venia Polyhronaki

Make-up | Athia Karakitsou

Hair | Francee Euripidou

Model | Reny Szabo @ Natalie Paris / Ace Athens

Layout | Rebecca Hawkes

Tags

Athia Karakitsou, Francee Euripidou, Nikos Papadopoulos, Rebecca Hawkes, Reny Szabo, Venia Polyhronaki,